10-10-2019 Philippe Selke

En BIM… toen was er licht!

Behoeft TASE (Technological, Applications, Services & Engineering) nog een introductie? De vooruitstrevende onderneming werd opgericht door Emmanuel Petit, huist sinds 1986 in Schaarbeek en specialiseert zich al meer dan tien jaar in BIM (Building Information Modeling). Dit mondde uit in de realisatie van BIMEX, een voorbeeldgebouw dat fungeert als opleidings-, coachings- en consultancycentrum.

In 2014 ontstond bij TASE het idee om uit te breiden en een ultramodern belevingscentrum op te trekken, met de bedoeling om BIM zichtbaar en inzichtelijk te maken voor alle hedendaagse en toekomstige bouwactoren. Waarom precies? Emmanuel Petit geeft toelichting: “Na twee of drie jaar kwamen we tot de constatatie dat de technische BIM-boodschap niet echt goed overkwam, simpelweg omdat men niet begreep dat het om een werkmethodiek ging, en dus niet zozeer om een software. Eerder dan er een uitgebreid discours aan te wijden, besloten we een belevingscentrum op poten te zetten, opdat geïnteresseerde professionals de BIM-technologie in de praktijk zouden kunnen zien en intuïtief zouden begrijpen welke impact BIM heeft op hun hedendaagse en toekomstige activiteiten.”

 

Een hangar herleeft… dankzij Revit

Achter het TASE-gebouw bevond zich een verloederde hangar. De wil om de beschikbare ruimte en het bestaande volume te gebruiken was al lang aanwezig, maar de eigenlijke werken gingen pas in 2016 van start omdat er een voorafgaande bodemstudie nodig was. TASE maakte zich het adagium ‘wat je zelf doet, doe je beter’ eigen. Het project, dat ontworpen is door het architectenbureau Archix & Co, is in goede banen geleid met behulp van BIM tools. “BIMEX is integraal gemodelleerd in Revit. Alle toepassingen kunnen voortaan dan ook in situ getest worden, op basis van het gebouw waarin de bezoeker zich bevindt”, verduidelijkt Emmanuel Petit. “We hebben de structuur van de hangar behouden, op de betonnen vloer- en dakplaat na. De houten draagstructuur is vervangen door stalen balken.”

 

Dankzij de modulaire lichtstraat van VELUX wordt de technologische omgeving op een schitterende manier in de kijker geplaatst.

 

Baden in het licht

Wat de lichtinval betreft, stootte TASE wel op enkele beperkingen. De oude hangar telde twee blinde muren en werd vaagweg verlicht door één enkele koepel… met mat glas. Het gelijkvloers zag met andere woorden geen streepje daglicht. “Het werd ons dan ook al vrij snel duidelijk dat we een beroep moesten doen op VELUX”, legt Emmanuel Petit uit. “We hebben geopteerd voor de realisatie van een nieuwe lichtbron, meer bepaald met behulp van de modulaire lichtstraten van VELUX Commercial, die ook in Revit gemodelleerd zijn. We konden de modulaire elementen zo rechtstreeks integreren in de architecturale context. Een enorme troef!”
De modulaire lichtstraat in zadeldakopstelling op 34° bestaat uit zestien modules, waarvan vier ventilatiemodules en één module voor rookafvoer. Witte zonwerende binnengordijnen maken het plaatje compleet. Emmanuel Petit: “Deze oprolbare gordijnen worden elektronisch aangestuurd via KNX, een communicatieprotocol voor domotica. Dit maakt een variabele lichtintensiteit aan de binnenkant van het gebouw mogelijk.” Voorts beperken de gordijnen ook oververhitting op momenten dat de zon in het zenit staat. Zo stapelt het quasi passieve gebouw bovenop de warmte van computers en andere elektronische apparaten niet al te veel zonnewarmte op.

 

Operationeel centrum in alle opzichten

Eerder dan er theoretisch over te praten, heeft BIMEX als doel – zoals eerder gezegd – om BIM in de praktijk te brengen. Daarnaast wil BIMEX eveneens uitgroeien tot een testcentrum voor ontwikkelaars van nieuwe technologieën, een technische en commerciële werkruimte voor bouwprofessionals en een opleidingscentrum voor BIM-technologieën en -processen. “En we willen vooral aantonen dat BIM niet enkel geschikt is voor architecten, maar ook voor fabrikanten en alle andere bouwactoren”, concludeert Emmanuel Petit. VELUX is het levende bewijs van deze stelling, vermits het al jarenlang ervaring heeft met BIM-modellering.
BIMEX opende zijn deuren op 16 oktober 2018. De eerste groepen die een opleiding volgden in het gloednieuwe gebouw hebben intussen al de kans gehad om de riante natuurlijke lichtinval aan den lijve te ondervinden. Eén van de deelnemers verwoordde het onlangs als volgt: “De technologische omgeving wordt op een schitterende manier in de kijker geplaatst door het daglicht, dat tot diep in het gebouw binnendringt. Dat geeft het BIMEX een uniek cachet!”.

Locatie Schaerbeek
Opdrachtgever TASE
Architect Archix & Co SPRL
Lichtstraten VELUX
Installateur IRS Haegeman BVBA

  Meer artikels: Projectreportage
Projectgegevens
NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in de bouwsector?

  INSCHRIJVEN