06-09-2019 Kevin Moens

Historisch erfgoed in ere hersteld

De Handelsbeurs, Schippersbeurs én aanpalende panden van het voormalige Hotel Dubois ondergaan dezer dagen een grondige renovatie en restauratie. Een bijzonder omvangrijk totaalproject, in voorontwerp aangezet door Stramien en later verder ontwikkeld en uitgewerkt door eld, samen met Origin als restauratie-architect en Denys.

De Handelsbeurs in Antwerpen, een plek met geschiedenis. Een lange geschiedenis, want al in de 16de eeuw beleefde het gebouw zijn hoogdagen. Na een verwoestende brand in 1858 werd er noodgedwongen een nieuwe beurs gebouwd naar oorspronkelijk model. Het huidige neogotische bouwwerk, van de hand van architect Jos Schadde, werd voltooid in 1872. Eind 19de eeuw werd naast de Handelsbeurs de Schippersbeurs in het leven geroepen, die voortborduurde op het neogotische programma van de Handelsbeurs.

De kern van het voormalige Hotel Dubois in de Lange Nieuwstraat 22 met zijn rococogevel gaat eveneens terug tot de 16de eeuw, met aanpalend aanbouwen uit de 19de en 20ste eeuw. Deze drie panden herbergen verschillende waardevolle elementen zoals authentieke stucwerkplafonds, glas-in-loodramen en geornamenteerde schouwmantels.

 

Omvangrijk programma

Na een roemrijke historie werd het gebouw eind jaren 90 om veiligheidsredenen gesloten. De aansluitende gebouwen in de Lange Nieuwstraat waaronder het vroegere Hotel Dubois kwamen leeg te staan begin 2000. De verkoop van de gebouwen aan de Lange Nieuwstraat werd gekoppeld aan de restauratie en herbestemming van de Handels- en Schippersbeurs.

Na restauratie zal de Handelsbeurs opnieuw een publieke functie bekleden en als kruispunt van vier straten fungeren, waardoor bezoekers op het gelijkvloers door het gebouw kunnen circuleren. Andere momenten kan het gebouw geprivatiseerd worden voor events. Op de verdiepingen is er plaats voor vergader- en seminarieruimten. De Schippersbeurs krijgt een nieuwe bestemming als restaurant. In de panden in de Lange Nieuwstraat wordt een vijfsterrenhotel ondergebracht. Onder de Handelsbeurs biedt de al opgeleverde ondergrondse parking ruimte aan goed 300 auto’s en 125 fietsen.

 

Hotel & restaurant

Het vijfsterrenhotel Autograph Collection van de Marriott-groep wordt in het najaar overgedragen aan de uitbater voor de verdere inrichting van de 139 kamers. “De kern van het bouwblok van het hotel is een beschermd monument’, vertelt Bart Anthonissen, partner van eld. “In het hotel hebben we enerzijds de geklasseerde middenstrook restauratief aangepakt met authentieke, 18de eeuwse detailleringen. Anderzijds vind je in de aanpalende panden achter de gerenoveerde gevels een gedeelte verbouwing en een gedeelte nieuwbouw terug. Waar mogelijk hebben we de mooie elementen behouden, elders werden ze aangevuld met hedendaagse elementen.

 

Herbestemming is de toekomst

Noem dit totaalproject gerust een huzarenstukje. Bart Anthonissen: “Uitdagingen op verschillende vlakken geven dit project een bijzonder complex karakter. Een combinatie van uiteenlopende functies, verschillende hedendaagse eisen voor brandveiligheid en akoestiek in een historisch kader en een omvangrijke bouwteamstructuur.” Ook dienden de architecten, gezien de leeftijd van de gebouwen, extra rekening te houden met de draagkracht van de vloeren. “Plaatsbesparende en lichtere producten zoals Habito® van Gyproc vormen dan een interessante optie. Je vindt ze in dit project terug in onder meer de wanden van de nieuwbouwsecties en de verlaagde plafonds van het hotelgedeelte. Ze bieden de juiste combinatie van flexibiliteit, akoestiek en brandveiligheidswaarden, gekoppeld aan een beperkte opbouwdikte.” Herbestemming zal alleen maar aan belang winnen. “We gaan niet meer zomaar over tot afbraak. Zeker nu de gebouwen van de jaren 60, 70 en 80 zich aandienen voor een update, zullen renovatie en restauratie een belangrijk onderdeel vormen van het architectuurmétier”, besluit Bart Anthonissen.

 

Ontwerp Stramien
Ontwerp/uitwerking eld, origin
Aannemer Denys
Binnenafwerking (wanden van nieuwbouwsecties en verlaagde plafonds van het hotelgedeelte) Gyproc

 


  Meer artikels: Projectreportage
Projectgegevens
NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in de bouwsector?

  INSCHRIJVEN