07-06-2019 Filip Van der Elst

Nieuw wooncomplex met link naar industrieel patrimonium

Aan De Schorre in Boom verrees recent Schorrezicht, een appartementsgebouw dat met zijn opvallend volume als baken moet fungeren voor de kern van de gemeente. Gelegen waar ooit de eerste generatie kleiputten gegraven werden en met de keuze voor een specifieke baksteen van Wienerberger, refereert Schorrezicht aan de geschiedenis van de gemeente als bakermat van de baksteennijverheid.

Schorrezicht in de Kapelstraat in Boom omvat naast een appartementsgebouw met 44 wooneenheden ook een ondergrondse parkeergarage met 66 plaatsen en een nieuw aangelegde omgeving. Het projectgebied, aansluitend bij de kern van Boom en in de onmiddellijke omgeving van enkele natuurgebieden en recreatiegebied De Schorre, heeft een historische waarde als onderdeel van de woon-werksite op de eerste generatie kleiputten langs de Rupel. Het historische reliëf van de uitgegraven kleiputten en typische dijkwegen is nog duidelijk te herkennen in het landschap. Bovendien zijn er nog verschillende restanten van het industrieel patrimonium terug te vinden in het gebied. De historiek van de site was mee bepalend voor het uiteindelijke ontwerp van Abscis Architecten.

 

Schorrezicht in de Kapelstraat in Boom omvat naast een appartementsgebouw met 44 wooneenheden ook een ondergrondse parkeergarage met 66 plaatsen en een nieuw aangelegde omgeving.

 

In harmonie met rijwoningen

Met in de nabijheid haast uitsluitend rijwoningen, valt in eerste instantie het volume op. Het RUP Pachterslei veronderstelt dan ook een inrichting van de site aan de hand van enkele concepten, waaronder het bouwen van een uitgesproken volume langs de Kapelstraat dat als baken moet fungeren voor de kern van Boom. Desondanks respecteert het ontwerp wel de schaalgrootte van die rijwoningen, zowel morfologisch als architecturaal. Zo bestaat de nieuwbouw uit vier bouwlagen oplopend naar vijf aan de Kapelstraat en wordt met de gevelarchitectuur ingespeeld op de modulering van de bestaande bebouwing.
De gevels aan de Kapelstraat worden opgevat als bakstenen rug van het gebouw, terwijl de gevels gericht naar het binnengebied en De Schorre opengewerkt werden met terrassen en zo heel dynamisch ogen.

 

Mozaïek

Er werd bovendien gekozen om het gebouw op te trekken met een betaalbaar en klassiek type baksteen van Wienerberger, de Terca Boomse Recup M65, een verwijzing naar het verleden van Boom als bakermat van de baksteennijverheid. De baksteen heeft rood en oranje in de massa, met af en toe lichte paarsrode en donkeroranje reductievlekken. Die kleuren zijn typerend voor oudere ovens. Er werd gebruikgemaakt van een patchwork van metselverbanden, waarbij de voegen ook een verschillende kleur en textuur meekregen. Zo ontstaat op subtiele wijze een mozaïek, met invullingen tussen de doorlopende rollagen ter hoogte van de vloerplaten.

 

Twee publieke doorgangen

Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers, tot aan de voordeur van elk individueel appartement. De site heeft twee publieke doorgangen, ten oosten en ten westen van het gebouw. De doorgang in het westen loopt langs de tuin richting de nog te ontwikkelen wijk. De doorgang in het oosten is een brede, hellende groenzone met geïntegreerde trap, richting de nieuwe ontsluitingsweg.
Om voldoende groen te kunnen creëren werd gekozen voor een ondergrondse parking, die naast parkeerplaatsen bestemd voor de bewoners ook plaatsen voor bezoekers voorziet. Zo vormt Schorrezicht een groene én verkeersvrije woonomgeving voor de bewoners.

Locatie Boom
Opdrachtgever Solid Real Estate nv
Ontwerpteam Abscis Architecten bvba
Bruto oppervlakte 7079 m2 (gebouwen)
Baskteen Terca Boomse Recup

 


  Meer artikels: Projectreportage
Projectgegevens
NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in de bouwsector?

  INSCHRIJVEN