13-04-2017 Jeroen Schreurs

Quantum Building: baken voor de toekomst

Op een van de drukste verkeersknooppunten in Gent, tussen de Oude Dokken en station Dampoort, vormt de Quantum Building de aanzet tot een ingrijpende stadsvernieuwing. Terwijl de met kleurrijke kleipannen beklede zijgevels aansluiting zoeken met de aanpalende gebouwen, communiceert de glazen zuidgevel met de voorbijgangers.

De ontwerpers van het kantoorgebouw, evr-Architecten, werkten in de voorontwerpfase nauw samen met projectontwikkelaar Alides en het stadsontwikkelingsbedrijf SOGent. Zo kwam een gebouw tot stand dat beantwoordde aan een breed pallet van verwachtingen. De Quantum Building combineert een hoge beeldkwaliteit met een BREEAM gecertificeerde duurzaamheid en een vlot verhuurbaar aanbod aan kantoren.

 

De schaal gewogen

Architect Luc Reuse: “Op de kop hebben we het gebouw visueel opgedeeld in drie volumes: een kantoorschijf, een volledig beglaasd en overdekt atrium, en een tweede kantoorschijf. Zo ontstond richting het verkeersplein een geritmeerde opdeling van volume, leegte en volume, die toch één volumetrisch geheel vormen. Daarmee afficheert het gebouw zich op deze beladen plek zonder de menselijke schaal uit het oog te verliezen.”

 

Iedereen op de eerste rij

Het atrium als centraal tussengebied vormt een essentieel bestanddeel van het concept. Luc Reuse: “Ons streven naar een maximaal aantal kwaliteitsvolle werkplekken hadden we samengevat onder de noemer ‘iedereen op de eerste rij’. Om het even waar iemand werkt, hij of zij moet altijd een mooi uitzicht en voldoende daglicht hebben. Dat draagt niet alleen bij tot een lager energieverbruik, maar versterkt ook de belevingswaarde en het welbevinden van de gebruikers.”

 

Vooruitblik op de toekomst

Architectuur omvat inderdaad veel meer dan de gevels. “Wij wilden een gebouw dat aan de buitenzijde goed oogt en functioneert en dat van binnenuit een geslaagde relatie met de omgeving aangaat. Gezien de drukte aan de Dampoort hebben we veel aandacht besteed aan een goede akoestiek. Mensen kunnen hier in alle rust en stilte werken, terwijl zij de hele tijd de film van de stad zien passeren. De plek zal nog interessanter worden als in de toekomst de Ring wordt verlegd, de zijstroken van de Oude Dokken aan de westzijde van het gebouw worden heraangelegd voor wandelaars en fietsers, en er verderop een nieuwe stadswijk groeit met alle voorzieningen van dien.”

 

BREEAM-certificatie

Door toedoen van de ontwerpers werd het gebouw BREEAM gecertificeerd, wat resulteerde in een ‘Excellent’-kwalificatie. “Bij evr-Architecten realiseren wij uitsluitend duurzame projecten in de brede betekenis van het woord. Al die aspecten zitten ook in de benadering van BREEAM: locatie, mobiliteit, werforganisatie, materiaalgebruik, energie, biodiversiteit, sociale criteria, waterbeheer. Voor de koeling, altijd een heuse opgave in een kantoorgebouw waar de gebruiksdichtheid sowieso hoog is en sterk kan fluctueren, staat gedeeltelijk een BEO-veld in.”

 

Verspringende gevel creëert plein

Opmerkelijk is de trapsgewijze verspringing van de zuidgevel. “Het RUP voorzag in een nieuwe, terugwijkende rooilijn. Door deze volumetrische ingreep wilden wij het verzoek van SOGent om een groter Oktrooiplein verzoenen met de vraag van de opdrachtgever naar voldoende werkoppervlakte. Door de ingreep oogt de gevel minder massief en krijgt hij een ietwat dramatisch, theatraal effect, wat past bij de locatie en de signaalfunctie van het gebouw. Meteen geeft het gebouw extra zuurstof aan de openbare ruimte, want als de ontwikkeling van de omgeving verder staat, zal het Oktrooiplein aan het water grenzen.”

 

"Met de kleurengradiënt van de Koramic tegelpannen zetten we het gebouw bij wijze van spreken in vuur en vlam.” (architect Luc Reuse)

 

Tegelpan draagt bij tot uitstraling

Terwijl de frontale zuidgevel volledig is beglaasd, werden de oost- en westgevel afgewerkt met een Koramic Tegelpan 301. “Het gebouw is opgetrokken in een betonskelet. Om een heel goed geïsoleerde en luchtdichte buitenschil te bekomen, hebben we de wanden opgebouwd met houten caissons, gevuld met isolatie. Voor de afwerking was een licht materiaal nodig, waarmee we ook kleur konden introduceren. Zo zijn we bijna vanzelf bij keramische tegelpannen beland. Heel interessant is de manier waarop die inspelen op het schaalgevoel. Van dichtbij zie je de aparte kleipannen en sluiten ze aan bij de menselijke schaal. Van ver vertonen ze een grotere samenhang.”

 

In vuur en vlam

Voor de kleurinvulling werd na het nodige studiewerk een kleurengradiënt opgebouwd die vertrekt van Blauw Gesmoord onderaan en gradueel evolueert naar Rustiek, Amarant en voor de hoogste verdiepingen Natuurrood. “Wij zetten de plek bij wijze van spreken in vuur en vlam. De opbouw, die we pan per pan op voorhand hebben vastgelegd, is gebaseerd op een zich herhalend maar onzichtbaar patroon. Een fikse klus voor de uitvoerder, maar dankzij diens engagement en het nodige  overleg is het uitstekend gelukt. Architectuur kan pas slagen als alle partijen er mee hun schouders onder zetten.”

 

Kwantumsprong

Het gebouw beschikt over een beperkt aantal ondergrondse parkeerplaatsen en een grote, comfortabele fietsenberging op het gelijkvloers, met laadpunten voor elektrische fietsen en ruimte voor bakfietsen. De jonge, dynamische look en aanpak weerspiegelen zich in de huurders. Zo vond onlangs Co.Station hier onderdak, een campus voor jonge digitale bedrijven met groeiplannen. Wedden dat de Quantum Building over een tiental jaar een kwantumsprong voor de Oude Dokken zal blijken?

 

Gevel met kleipannen: mooi en duurzaam

Al in 1997 gebruikte evr-Architecten kleipannen als gevelafwerking voor hun Oxfam-gebouw. Sindsdien is het aantal toepassingen van met kleipannen beklede gevels legio. De technische en architecturale voordelen zijn dan ook groot. Kort samengevat zijn dat een licht gewicht, de mogelijkheid om thermisch goed te isoleren, een eenvoudige plaatsing die veel creativiteit toelaat, een veilige en budgetvriendelijke oplossing, de mogelijkheid om een compleet vlakke gevel te realiseren met de Façatile kleipan en de beschikbaarheid van alle hulpstukken die vereist zijn voor een perfecte detaillering.

 

Project Kantoorgebouw Gent
Bouwheer Alides
Architect

evr-Architecten, Gent

Hoofdaannemer Algemene Bouw Maes
Gevelbekleding Koramic Tegelpan 301, 

mix van Natuurrood, Rustiek, Amarant en Blauw Gesmoord

Fotografie Stijn Bollaert, Gent

 


  Meer artikels: Projectreportage
Projectgegevens
NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in de bouwsector?

  INSCHRIJVEN