20-10-2017

Anticiperen op prijsstijgingen

Als geen andere sector is het bouwwezen gevoelig aan grondstoffenschaarste en de bijhorende prijseffecten. In dit artikel bespreken we leveranciers van afgewerkte producten zich kunnen wapenen tegen de economische gevolgen van een eventueel tekort aan grondstoffen.

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan: de prijzen van de PIR- en PUR-producten zijn de laatste tijd sterk gestegen door de schaarste van de basisgrondstof MDI. Het is niet ondenkbaar dat dit straks ook het geval is bij een andere grondstof, waardoor leveranciers genoodzaakt zullen zijn om hun eigen prijzen te verhogen. Dit gebeurde enkele jaren geleden al toen de metaalprijzen onverwacht met 70% stegen. Moesten leveranciers van metaalelementen en -constructies nog onder de oorspronkelijke voorwaarden leveren terwijl ze het metaal zelf aan een nieuwe, hogere prijs dienden aan te kopen?

In de Belgische rechtspraak en rechtsleer is al heel wat geschreven over dergelijke situaties. Kort samengevat kunnen we twee praktische tips meegeven die juridisch gezien ‘peace of mind’ zullen bezorgen:

  • Enerzijds is het aangewezen om als leverancier steeds een clausule met betrekking tot overmacht en hardship in overeenkomsten en/of algemene voorwaarden op te nemen. Als de situatie van die aard is dat het niet onmogelijk maar wel uitzonderlijk moeilijk is om de overeenkomst uit te voeren, spreken we van hardship. Een sterke prijsstijging is een klassiek voorbeeld van hardship dat via een dergelijk artikel op te vangen is. Indien de clausule goed geschreven is, zullen leveranciers in bepaalde overmachtssituaties de keuze hebben tussen verschillende actiemogelijkheden, waaronder bijvoorbeeld de mogelijkheid om verplichtingen tijdelijk op te schorten, de overeenkomst te ontbinden of de voorwaarden opnieuw te onderhandelen.
  • Anderzijds dienen leveranciers te letten op de rechtskeuze die in de eigen algemene voorwaarden en/of overeenkomst of die van de wederpartij opgenomen is. Vaak zal gewoon het Belgisch recht van toepassing zijn, met expliciete uitsluiting van het zogenaamd Weens Koopverdrag. Op zich niets vreemds, maar het Belgisch recht kent de leer van hardship niet, waardoor leveranciers in geval van een uitzonderlijk belastende situatie toch gehouden zullen zijn tot uitvoering van de overeenkomst. Het Weens Koopverdrag is een optionele, aanvullende rechtsbron en kent daarentegen de leer van hardship wél. Het is dan ook aangeraden om het Weens Koopverdrag niet expliciet uit te sluiten.  

Op deze manier zullen leveranciers in de toekomst beter kunnen anticiperen op plotse stijgingen van grondstofprijzen en zullen ze dus ook minder snel voor onaangename verrassingen komen te staan.

Alessio Terrasi, Junior Legal Consultant | Tax & Legal, Deloitte Accountancy


  Meer artikels: Juridisch
NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in de bouwsector?

  INSCHRIJVEN