11-10-2017

Vanaf 1 juli 2018: verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering

Een nieuwe wet die onlangs in het Belgisch Staatsblad verscheen, roept een nieuwe verplichting in het leven voor alle aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector. Zij zullen immers vanaf 1 juli 2018 hun tienjarige aansprakelijkheid verplicht moeten verzekeren in het kader van de aanbouw van een woning of appartement.

De architecten kenden deze verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering natuurlijk al veel langer. Het is ook omwille van deze reden dat deze aansprakelijkheidsverzekering vanaf 1 juli 2018 ook verplicht wordt voor aannemers en andere dienstverleners in de bouw, de bouwpromotoren uitgezonderd. Op deze manier tracht de wetgever om de discriminatie tussen de architecten en andere bouwondernemingen weg te werken.

Zoals gezegd is het de bedoeling dat de verzekering de tienjarige aansprakelijkheid dekt die een bouwonderneming zou kunnen oplopen. Deze verzekering beperkt zich volgens de Belgische wetgeving dus tot de stevigheid, stabiliteit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw.

 

De bouwonderneming zal steeds voorafgaand aan het starten van de werkzaamheden een verzekeringsattest voorleggen aan de bouwheer en de architect.

 

Materiële en immateriële schade

Niet onbelangrijk zijn de minimum bedragen van de aansprakelijkheidsverzekering die de wet oplegt. De bedragen waarvan sprake gelden per schadegeval en omvatten zowel de materiële als de immateriële schade. De dekking van de aansprakelijkheid mag niet lager zijn dan 1) 500.000 euro, indien de waarde van de wederopbouw van het gebouw hoger ligt dan 500.000 euro of 2) de waarde van de wederopbouw van het gebouw indien die waarde lager ligt dan 500.000 euro.

Het zal tevens niet voldoende zijn voor de betrokken onderneming om de aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, de nieuwe wet last ook een bewijsverplichting in. De bouwonderneming zal steeds voorafgaand aan het starten van de werkzaamheden een verzekeringsattest voorleggen aan de bouwheer en de architect. De bouwonderneming is zelfs verplicht om dit voor te kunnen leggen op eerste verzoek van de ambtenaar die controles komt uitvoeren op bouwwerven met het oog op het opsporen van niet-verzekerde bouwondernemingen.

 

Commercieel voordeel

Vooral kleinere ondernemingen actief in de bouw zullen deze verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering wellicht zien als de zoveelste verplichting met financiële gevolgen die hen wordt opgelegd. Dat is een begrijpelijke gedachtegang, maar er valt uit dit verhaal ook een commercieel voordeel te halen.

Daar waar bouwheren bij sommige werken vooral beroep zouden doen op grote aannemers omdat zij hun aansprakelijkheid makkelijker zouden kunnen dragen en de bouwheer dus een vorm van zekerheid had, wordt dat argument nu van tafel geveegd aangezien de bouwheer door middel van deze verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering nu ook de zekerheid heeft dat de kleinere aannemer zijn aansprakelijkheid kan dekken.

 

Alessio Terrasi

Junior Legal Consultant | Tax & Legal

Deloitte Accountancy


  Meer artikels: Juridisch
NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in de bouwsector?

  INSCHRIJVEN