24-10-2016 Jeroen Schreurs

Bouw & e-commerce: de eerstesteenlegging van uw online business

De toegevoegde waarde van e-commerce is duidelijk.

Meer en meer bouwbedrijven betreden vandaag de online markt om hun product of dienst aan de man te brengen. Daar horen wel enkele verplichtingen bij. Alessio Terrasi van Deloitte lijst ze voor u op.

De toegevoegde waarde van een webshop voor uw onderneming is duidelijk.
U bereikt een veel groter doelpubliek via het internet. Een consument uit Oostende zal immers niet snel zijn glaswol komen halen in uw winkel in Hasselt. Een groter doelpubliek, in combinatie met de juiste online strategie, betekent ook een grotere naamsbekendheid. Daardoor kan ook uw lokaal cliënteel vergroten. Bovendien kan dit op termijn ook leiden tot activiteit in het buitenland.

Er zijn echter ook verplichtingen. De consument kan zich als “zwakke partij” immers beroepen op verschillende beschermingsmaatregelen.

 

Algemene Voorwaarden

“Goede afspraken maken goede vrienden”. Net zoals in een offline overeenkomst, zijn de algemene voorwaarden in een online overeenkomst ook belangrijk. Volgens de wetgever moet de consument er kennis van hebben kunnen nemen op het moment dat hij zijn bestelling bevestigt en akkoord gaat met de betaling. Het klikken op deze knop is vanuit commercieel oogpunt zeer belangrijk in het bestelproces: hierna gebeurt immers de effectieve betaling. Marketeers hebben dan ook het liefst zo min mogelijk afleiding in de buurt van deze knop. De wetgeving verplicht de webwinkel echter om een vakje te plaatsen met de tekst “ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden” dat de consument op zijn beurt moet aanvinken.

Een andere, meer praktische verplichting is dat de algemene voorwaarden duidelijk leesbaar moeten zijn. Een grijze tekstkleur of een kleine lettergrootte wordt al snel bestempeld als onduidelijk leesbaar.

De algemene voorwaarden worden vaak als ‘niet sexy’ beschouwd terwijl het net een bron aan informatie is voor de consument. Vanuit commercieel oogpunt is het een good practice om het in een soort van Q&A te gieten. Een andere optie is om de klassieke algemene voorwaarden te behouden en daarnaast een FAQ-pagina te voorzien waarin al deze informatie simpel terug te vinden is.

 

Herroepingsrecht

Dit is enkel van toepassing in een b2c-relatie. De essentie hiervan is dat de consument binnen de 14 dagen na levering kan besluiten om het product terug te zenden. Hij hoeft hierbij geen specifieke reden aan te geven.

Dit is vaak een heikel punt voor een bouwbedrijf en bouwmaterialen. Denk maar aan een zwaar pak tegels, op maat gemaakte kasten of een volledig ingepakt bad dat de consument terug wenst te sturen.

Denk even terug aan “goede afspraken maken goede vrienden”. Als onderneming kan u veel risico’s beperken door middel van de algemene voorwaarden: zo is het sterk aangeraden om uitdrukkelijk te vermelden dat de kosten van de terugzending ten laste van de consument zijn. Als een onderneming dit nalaat, zullen die kosten voor haar rekening zijn.

De consument mag het bestelde product uitpakken, proberen of gebruiken in hoeverre dat nodig is om te beoordelen of ze het product willen behouden. Zo zal de consument bijvoorbeeld een badkraan uit de verpakking moeten halen om te zien of die naar zijn smaak is. De kraan installeren is dan weer een stap te ver. Via de algemene voorwaarden kan de onderneming dan bepalen dat ze de waardevermindering in rekening zal brengen.

  
Maar wat dan met de verpakking? Ook hier hetzelfde: via de algemene voorwaarden kan de onderneming de terugzending van de originele en onbeschadigde verpakking als voorwaarde stellen.

Goed te weten is dat de wetgever ook uitzonderingen op het herroepingsrecht voorzien heeft, zoals voor goederen die op maat zijn gemaakt.

 

Uitgebreide informatieverplichting

Het komt er grosso modo op neer dat de consument over alle informatie moet beschikken die nodig is om een weloverwogen keuze te maken, alsof hij in de winkel zelf zou staan.
Zo zal de consument bijvoorbeeld willen weten wat de totale prijs, het totale gewicht, de afmetingen en gebruikte materialen zijn van een bestelling parket.

De voordelen van e-commerce komen dus niet zonder enkele verplichtingen. Als de onderneming deze verplichtingen commercieel-juridisch goed aanpakt, dan zijn ze net de troeven van uw online onderneming. Een webshop die de wetgeving nauwkeurig volgt, komt immers betrouwbaar over en zal daardoor meer klanten weten te overtuigen. Een belangrijke kanttekening: veel van deze regels zijn niet van toepassing in een b2b-relatie. Meer en meer Belgische (bouw)ondernemingen zullen dan ook op korte termijn die markt betreden.


  Meer artikels: Juridisch
NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in de bouwsector?

  INSCHRIJVEN