05-09-2019 Niels Rouvrois

Welke maatregelen kunnen en moeten er genomen worden tegen het steeds groter wordende tekort aan arbeidskrachten?

Wim Van Nuffel, Director Division Buildings, Sweco Belgium
Foto: Sweco

BBM legt elk nummer een prangende vraag voor aan een aantal autoriteiten uit de sector. Deze keer: welke maatregelen kunnen en moeten er genomen worden tegen het steeds groter wordende tekort aan arbeidskrachten?

Wim Van Nuffel
Director Division Buildings
Sweco Belgium

 “Door de bouwcrisis in 2008 zijn duizenden geschikte arbeidskrachten buiten de bouwsector aan de slag gegaan. Nu kennen we al enkele jaren een heropleving, maar het tekort blijft duidelijk voelbaar. Vooral bij de dienstverlening, planning, calculatie en bij de ingenieurs zitten de knelpunten. De promotie van de technische profielen is echter een gedeelde verantwoordelijkheid. De overheid moet alle zeilen bijzetten om de STEM-studierichtingen aantrekkelijker te maken en vrouwelijk talent moet daarbij alle kansen krijgen. Als studiebureau plaatsen we onze uitdagende, interessante projecten graag in de kijker, denk maar aan de Oosterweelverbinding, maar we spelen ook in op de toenemende vraag om met de meest moderne tools (BIM, 3D, VR) het dagelijks werk aangenamer én efficiënter te maken. Daarnaast zetten we sterk in op de ontwikkeling van onze medewerkers. Via training on-the-job tekenen we voor een groot aantal van de startersposities een traject uit om hen wegwijs te maken in hun eerste job. Door competentieontwikkeling kan jong en oud een eigen loopbaanpad uitstippelen. En daar worden we allemaal beter van!”

Robert de Mûelenaere
Gedelegeerd Bestuurder
Confederatie Bouw

“12.600 vacatures raken momenteel niet ingevuld in de bouw. Die situatie riskeert op korte en middellange termijn niet te verbeteren. Volgens de Confederatie Bouw is de meest voor de hand liggende oplossing om ons huidig arbeidsmarktbeleid grondig bij te sturen. Daarbij kijkt de sectororganisatie in de eerste plaats naar het versterken van de activering- en omscholingspolitiek. Arbeidsbemiddelingsdiensten doen dat nu al, maar hun inspanningen moeten dankzij meer middelen worden opgedreven. Elke werkzoekende moet een traject volgen dat leidt tot een job. Daarbij mag geen enkel potentieel onbenut worden gelaten. Die extra inspanningen zijn nodig om voldoende arbeidskrachten te hebben in de bouw en de tal van andere sectoren die gehinderd worden door de krappe arbeidsmarkt. Er moet ook op middellange termijn gekeken worden en werk gemaakt worden van duaal leren, waarbij een aantal dagen les in de klas gecombineerd worden met een aantal dagen op een werkplek. Deze onderwijsvorm, voor zover de organisatie ervan goed aan de noden van de sector beantwoordt, kan schitterende resultaten voorleggen: 80 tot 85 procent van de leerlingen uit een duaal traject heeft binnen de zes maanden werk. En toch blijft het imago van duaal leren onterecht negatief. Daarnaast pleit de Confederatie Bouw ook voor een grondige herwaardering van de bouwopleidingen in het middelbaar onderwijs via een imagocampagne.”

Sophie Debloudts
Manager Sector Bouw & Hout
VDAB

“Er beweegt veel in de bouwsector. Bouwbedrijven hebben de handen vol en het aantal vacatures swingt de pan uit. De nood aan goed opgeleid personeel is hoog. Met onze bouwopleidingen dragen we een steentje bij aan die nood. Met de nieuwste technieken en materialen willen we zowel jonge als oudere werkzoekenden aantrekken. VDAB werkt daarom sectoraal. Zo kunnen bemiddelaars hun gespecialiseerde kennis over knelpuntberoepen en werkgeversbehoeften in de bouw beter inzetten in de matchmaking tussen werkgever en werkzoekende. Daarnaast maken we de drempel naar een beroep in de bouw zo klein mogelijk. We organiseren verschillende initiatieopleidingen of bouwbaden, waarin een werkzoekende snel ontdekt welk beroep in de bouwsector hem of haar aanspreekt. De werkzoekende stroomt daarna door naar een meer gespecialiseerde opleiding. Ook duaal leren en werkplekleren kunnen de kloof dichten, want zo kan iemand ervaring opdoen op de werkvloer en de nodige competenties nog wat bijschaven. Tot slot zetten we in op maatgericht opleiden en werken we samen met bedrijven opleidingen uit voor werknemers, want bijscholen is bijblijven.” 

An Muylaert
HR Manager
Strukton

“Voor veel mensen staat de bouwsector nog al te vaak gelijk met vuile handen, lange werkdagen en werken in weer en wind. Door dat onaantrekkelijk imago staat de belangstelling voor bouwtechnische opleidingen op een zeer laag peil. Bovendien bestaan voor bepaalde beroepen (bv.  in spoorinfrastructuur) gewoon geen opleidingen of zijn de domeinspecifieke leerresultaten onvoldoende gealigneerd met het bedrijfsleven. Er dient tijdens de opleidingen meer oog te zijn voor de soft skills en specifieke technieken. Jonge studenten dienen reeds bij hun keuze in het secundair onderwijs nog meer geïnformeerd te worden over de carrièremogelijkheden met een technische opleiding. Want de bouw, dat is ook werken met hi-tech apparatuur en geavanceerde technieken. Laat die jongere generaties daar sneller kennis mee maken. De eerste stappen vanuit technische hogescholen naar de lagere school en secundair onderwijs zijn hierin reeds gezet, het duaal leren (HBO5-gegradueerde in de werforganisatie) start in september. Maar het moet nog diepgaander. Dit kan bijvoorbeeld door praktische workshops, voorstellen van innovaties van bedrijven of werfbezoeken te organiseren voor leerlingen.”

Jean-Pierre Waeytens
Gedelegeerd Bestuurder
Bouwunie

“Om op korte termijn een oplossing te vinden voor het nijpend tekort aan arbeidskrachten, benaderen we dit probleem best met open vizier. Daarom stelt Bouwunie de freelancer in de bouw voor. Een echte zelfstandige die zonder personeel in regie kan samenwerken met andere zelfstandigen of met arbeiders van opdrachtgevers en die in de ploegen van de opdrachtgevers kan geschoven worden. Daartoe moet de wet op de arbeidsrelatie worden aangepast waardoor die enkel nog manifeste en bewuste fraude bestrijdt. Op lange termijn moeten we de bouwsector nog aantrekkelijker en toegankelijker maken voor jongeren die handig zijn en gebruik willen maken van moderne technologieën. Naast hogere toeleidings- of instroompremies moet het systeem van duaal leren zoveel mogelijk alle activiteiten van de bouwsector omvatten en voldoende kwalitatief uitgewerkt worden. Het is hoog tijd te erkennen dat een vak leren op het terrein in een werkelijke beroepsomgeving minstens evenwaardig is aan een schoolbankenopleiding.”


  Meer artikels: De hamvraag
NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in de bouwsector?

  INSCHRIJVEN