28-02-2019 Niels Rouvrois

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de veiligheid op de werf niet met de voeten getreden wordt?

BBM legt elk nummer een prangende vraag voor aan een aantal autoriteiten uit de sector. Deze keer: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de veiligheid op de werf niet met de voeten getred
en wordt?

Bert Lambrechts

Hoofd Veiligheid

DCA

“Bij DCA geloven we heel gedreven in een proactief veiligheidsbeleid. Volgens ons is de zichtbare aanwezigheid van het veiligheidsaspect op de werven en bedrijfssites daarbij essentieel. Bij DCA doen we dat onder andere met onze bedrijfsmascotte, genaamd VIC. Via de sensibiliseringscampagne Ik ben VIC vroegen we dit jaar bovendien het engagement van al onze werknemers om een voorbeeldfunctie uit te dragen in de uitwerking van ons veiligheidsbeleid. We zetten bij DCA voornamelijk in op toegankelijke taal en laagdrempelige acties. Een sterke aanwezigheid van voorbeeldige leidinggevenden en preventiedienstmedewerkers op de werf is daarbij opportuun. Via een intern werfoverleg, toolbox meetings en werfinspecties brengen we essentiële informatie op regelmatige basis over aan al onze medewerkers. Wekelijks voert onze preventiedienst bovendien een tiental werfrondgangen uit om bij te sturen en te adviseren waar gewenst.”
 

Manuel Vannuffelen

Preventieadviseur

Renotec

“Veiligheid wordt bij Renotec hoog in het vaandel gedragen. Het komt dan ook terug in ons PLAN 2020, onder de naam ASAP, wat staat voor as safe as possible.  Bij Renotec geloven we in de kracht van opleiding en sensibilisatie om onze veiligheidscultuur levend te houden.  We maken onze werknemers bewust van de risico’s waarmee ze geconfronteerd zullen worden tijdens de job aan de hand van introductiedagen of toolboxen. Een ander belangrijk punt is supervisie en het uitvoeren van werfinspecties. Deze gebeuren zowel door de projectleiders als door de preventiedienst. Bij Renotec gaan we ‘soignaal’ met elkaar om. Dit wil zeggen dat er, zowel top-down als bottom-up, open communicatie plaatsvindt. Projectleiders spreken hun werknemers aan op mogelijke onveilige handelingen op een coachende manier, zonder met de vinger te wijzen. Maar ook de werknemers kunnen onveilige situaties melden aan hun leidinggevende of aan de preventiedienst, zowel telefonisch als via hun iPad. Op deze manier streven wij er elke dag naar om ervoor te zorgen dat iedereen op het einde van de dag veilig naar huis kan.”
 

Marc Junius

Senior Sociaal Adviseur en Interne Preventieadviseur

Confederatie Bouw

“Het aantal arbeidsongevallen in de bouwsector is de laatste tiental jaren merkelijk verminderd, maar de hoeveelheid en de ernstgraad ervan blijven veel te hoog. Daarom heeft de Confederatie Bouw resoluut besloten te strijden voor de verbetering van de veiligheid op de bouwplaatsen en zal zij vanaf het voorjaar van 2019 een grote bewustmakingscampagne over preventie opzetten. Maatschappelijk verantwoord ondernemen moet hierbij het vertrekpunt zijn. Risicopreventie moet integraal deel uitmaken van de bedrijfscultuur en moet een dagelijkse zorg zijn naast financiële, commerciële en andere beslommeringen. De Confederatie Bouw zal daarnaast Constructiv, het preventie-instituut van de bouwsector, verder aansturen om blijvend en doelgericht aannemers en werknemers te adviseren om risico’s op werven in te dijken. Naast een goede sensibilisering en advisering van aannemers en bouwvakkers is het uiteraard onontbeerlijk dat ook de overheid zorgt voor een efficiënte handhaving van de reglementering.”


Peter Van Oevelen

Coördinerend Preventieadviseur

Willemen Groep

“Voor Willemen Groep is elk ongeval er een teveel. Onze interne veiligheidscampagne heet dan ook niet voor niets Go For Zero. Veiligheid gaat over gedrag, over attitude. Het is bovendien de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarom is veiligheid niet alleen tijdens onze project- en werfleidersvergaderingen, maar ook op het directiecomité telkens het hoogste punt op de agenda. Onze jaarlijkse opleidingsdagen geven onze bouwvakkers en wegenwerkers de duidelijke boodschap mee dat tijdsdruk of een gebrek aan middelen nooit een excuus zijn om overhaast en dus onveilig aan de slag te gaan. Om die reden hebben we een aantal jaar geleden besloten om geen ladders meer toe te laten op onze werven, tenzij onder strikte voorwaarden. We verbieden het gebruik van ladders omdat er veiligere alternatieven zijn. Om dergelijke beslissingen kenbaar te maken, organiseren we op regelmatige tijdstippen op elke werf toolbox meetings en zetten we ook in op affichecampagnes. We vragen ons werfpersoneel om onveilige situaties steevast te melden en behouden een directe lijn tussen werf en preventiedienst. Veiligheid is een permanent aandachtspunt, het werk is nooit af.”
 

Willem Van Peer

Manager, Technisch Competentiecentrum - Centre de Compétence Technique

Constructiv

“Constructiv heeft de opdracht te waken over het welzijn op bouwplaatsen en te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Om dit te bewerkstelligen, zijn we dagelijks met een team van specialisten aanwezig op bouwplaatsen en bij bouwbedrijven. Onze adviseurs bezoeken bedrijven en bieden hen ondersteuning bij het uitbouwen en onderhouden van een degelijk welzijnsbeleid en gaan ook naar bouwplaatsen, waar ze ter plekke advies en praktische tips geven om de veiligheid te verbeteren. Verder organiseren we gerichte sensibiliserende veiligheidscampagnes over specifieke thema’s, zoals het valrisico bij werken op hoogte of het risico op blootstelling aan asbest. We beschikken over een pluridisciplinair team met specifieke kennis van de arbeidsomstandigheden in de bouwsector. Dit team verzamelt informatie om het welzijn in de bouwsector te bevorderen en bundelt deze in verschillende publicaties. Via een goede afstemming tussen de vaststellingen tijdens werfbezoeken en de besprekingen met bouwbedrijven zorgen we ervoor dat de veiligheid er effectief op vooruitgaat.”


  Meer artikels: De hamvraag
NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in de bouwsector?

  INSCHRIJVEN