13-04-2018

Is de invoering van het S-peil in Vlaanderen een goede zaak? (1)

BBM legt elk nummer een prangende vraag voor aan een aantal autoriteiten uit de sector. Deze keer: is de invoering van het S-peil in Vlaanderen een goede zaak?

Anneleen Haers

Ingenieur-architect

Vlaams Energieagentschap

Het S-peil is een goede zaak. Binnen vier jaar bouwen we enkel nog BEN (bijna-energieneutraal), oftewel E30 voor woongebouwen. Om de laatste stap van E40 (E-peileis vanaf 2018) naar E30 (de Europese standaard vanaf 2021) te zetten, is het een goede zaak om de nadruk te leggen op de logische volgorde van energiebesparende maatregelen: eerst aandacht besteden aan de schil, zodat de energiebehoefte laag is, en in tweede instantie performante hernieuwbare technieken inzetten voor de weinige energie die nog nodig is. Sinds 2010 en tot 2016 verstrengden de maximale U-waarden tweejaarlijks. Met de komst van het S-peil wordt niet louter de isolatiegraad beoordeeld, maar ook de luchtdichtheid, beschaduwing, grootte, oriëntatie en het type beglazing, het vermijden van oververhitting, de nuttige zonnewinsten en de vormefficiëntie. Het S-peil geeft inzicht in de verschillende energetische aspecten van de bouwschil en is daarom een goede ontwerpoefening richting BEN. Meer dan 50% bouwt nu al bijna-energieneutraal.

 

Luc Dedeyne

Architect-energieconsulent

Bouwunie

Op zich is het zeker niet slecht dat het K-peil vervangen wordt door het S-peil. Het K-peil hield alleen rekening met de isolatie, terwijl het S-peil eveneens uitgaat van de oriëntatie en de luchtdichtheid van een gebouw. Bovendien zullen alle appartementen in een appartementsblok hun eigen S-peil hebben, wat zeker een goede zaak is. Tot zover het goede nieuws, want de norm is in mijn ogen te streng. Zeker voor halfopen of open bebouwingen is een S-peil van 31 moeilijk haalbaar. We spreken immers toch van een meerkost tussen 2.000 en 5.000 euro, die overigens niet snel terug te verdienen is. Bovendien dreigen bepaalde materialen in de toekomst niet meer in aanmerking te komen door de invoering van de strengere isolatienorm. Kortom: het S-peil zal een woning significant duurder maken, en dat terwijl het aantal bouwaanvragen in 2017 al meer dan 30 % lager lag dan in 2016.

 

Kati Lamens

Voorzitter

NAV

Meer dan om het even welke andere beroepsgroep zijn wij architecten ervan overtuigd dat de klimaatverandering om een gepaste reactie vraagt. Maar die reactie moet wel efficiënt en haalbaar zijn. Een door alle stakeholders gedragen S38 in blessuretijd vervangen door een S31 zonder overleg en zonder draagkracht bij de bouwpartners: het is een jammerlijk gemiste kans. De laattijdige communicatie van de minister, amper twee maanden voor de inwerkintreding, maakte dat veel bouwheren hun bouwbudget moesten herbekijken en voorbereide bouwaanvraagdossiers herwerkt moesten worden. Architecten werden bijgeschoold naar een S38 en hadden nadien geen tijd om voeling te krijgen met het nieuwe S31-peil. Ook productinnovaties die nodig zijn om het bouwen betaalbaar te houden, hebben moeite om het tempo te volgen. Daarnaast moeten we opletten dat de EPB-regelgeving het klimaatbeleid niet reduceert tot een louter energetisch gegeven – geënt op een gebouw, in een virtueel spel waarin er E-punten te verdienen zijn. Men mag niet voorbijgaan aan de basis, namelijk het reduceren van de CO2-uitstoot. Gebouwen zijn in dat opzicht een belangrijke, maar zeker niet de enige factor.

 

Johan Poelmans

Zaakvoerder

AVL Woningbouw

Het S-peil staat voor vormefficiëntie in één allesomvattende parameter. De berekening van het K-peil was gebaseerd op de compactheid van de woning en de isolatiewaarden, waardoor grotere woningen vaak in het voordeel waren ten opzichte van kleine, energiezuinigere varianten. De nieuwe maatstaf houdt eveneens rekening met de luchtdichtheid, de bezonning en andere factoren die vanuit het ontwerp de energiezuinigheid van een woning bepalen. Op zich is de introductie van het S-peil dus een correcte, positieve evolutie die energiebewuste bouwers zal belonen voor hun doordacht ontwerp. De nieuwe maatregel en de nadruk op vormefficiëntie hebben natuurlijk wel gevolgen op architecturaal vlak. Wil je allerlei hoekjes en kantjes toevoegen om je woning extra cachet te geven? Dat kan, maar weet dan wel dat het uiteindelijke kostenplaatje heel wat hoger zal uitvallen omdat je nadien de bouwschil moet optimaliseren. Vormelijke details hebben met andere woorden hun prijs … Bouwheren moeten zich daar bewust van zijn en moeten op voorhand overwegen of ze hun ontwerp aanpassen.


  Meer artikels: De hamvraag
NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in de bouwsector?

  INSCHRIJVEN