20-04-2017

Hoe staat u tegenover BIM? (3)

BBM legt elk nummer een prangende vraag voor aan een aantal autoriteiten uit de sector. Deze keer: hoe staat u tegenover BIM?

Alexandra Dubuisson

CAD & BIM Manager

ASSAR ARCHITECTS

BIM is nog maar eens een (r)evolutie in de bouw- en architectuurwereld. Elke evolutie heeft haar voordelen. Waar 2D de productie al een heel stuk vergemakkelijkte, maakt 3D – dat we bij ASSAR ARCHITECTS al meer dan dertig jaar toepassen – een project veel overzichtelijker en laat het je toe om alle verschillende documenten op elkaar af te stemmen. Met BIM modelleren we zoals we bouwen. De methodiek vergroot het inzicht in het project en stelt ons in staat om te anticiperen op moeilijkheden die we doorgaans pas tegenkomen in de uitvoeringsfase. Zonder de andere troeven van BIM over het hoofd te zien, primeren voor ons toch de slimme informatie die je rechtstreeks kan deduceren uit de digitale maquettes, de efficiënte gegevensuitwisseling, de kwaliteitscontrole, de samenwerking en coördinatie, de 4D-5D-6D-7D-XD … Bij ASSAR hebben we alvast goed begrepen dat het nodig is om de technologie en de bijhorende instrumenten te omarmen als we een voorloper willen blijven. Vandaar dat al onze nieuwe projecten sinds 2015 voldoen aan BIM-niveau 2. Bovendien proberen we onze BIM-werkwijze continu te verbeteren met behulp van onze performante en innovatieve tools.  

 

Sam Van den Wijngaert

BIM-manager

Sweco Belgium

BIM is veel meer dan alleen een 3D-model. Het gaat om de achterliggende communicatieprocessen en het op een goede manier ter beschikking stellen van bouwdata. BIM stimuleert een nieuwe manier van werken, vanaf de start van een project (programma van eisen) tot en met de ingebruikname (facility management) en zelfs de afbraak van een gebouw. Als alles gestroomlijnd verloopt, kan er in de hele keten efficiënter, duurzamer en met minder faalkosten gewerkt worden. De mogelijkheden die ontstaan door alle projectinformatie centraal te beheren zijn een absolute meerwaarde, zeker in grote en complexe projecten die uitgevoerd worden door multidisciplinaire teams. Iedereen heeft snel en eenduidig toegang tot de meest actuele informatie, wat het werk aangenamer maakt en de kwaliteit verhoogt. Ook voor de opdrachtgever zijn er tal van voordelen: verminderde faalkosten, een heldere financiële opvolging, een inzichtelijk project en een kwalitatief as-builtdossier. Werken met BIM-modellen biedt dus ontegensprekelijk voordelen, maar in de praktijk bestaan er wel nog een aantal obstakels. Zo is er dringend nood aan duidelijke afspraken en standaarden – een protocol dat ondubbelzinnig omschrijft hoe een BIM-model moet worden opgebouwd en welke classificatie moet worden gebruikt. Er lopen initiatieven om dit op de rails te krijgen, maar zolang ze niet beschikbaar zijn voor en gedragen worden door alle betrokken organisaties, blijft een vlotte uitwisseling van intelligente gebouwmodellen moeilijk …

 

Marc De Decker

Projectdirecteur

MBG

We hebben de BIM-methodiek voor het eerst doorgedreven toegepast bij de realisatie van het nieuwe AZ Sint-Maarten-ziekenhuis in Mechelen, waarvan de bouw momenteel nog volop aan de gang is. Ondanks het feit dat we eigenlijk met ‘vier modellen in één’ moesten werken – architectuur, stabiliteit, afwerking en technieken – zijn er tot nog toe bijzonder weinig kemels geslagen en is ook het aantal fouten op de werf enorm beperkt gebleven. Uiteraard duiken hier en daar een paar probleempjes op, want gezien de permanente updates kan het altijd gebeuren dat iemand per ongeluk niet met de meest recente versie van het model werkt. Daarnaast zaten er bij de aanvang van het project in 2008 nog een paar kinderziektes in het systeem en was er een gebrek aan afspraken omtrent de te gebruiken standaarden, waardoor het modelleren en cours de route sterk geëvolueerd is. Al bij al wegen de paar kleine nadelen echter zeker niet op tegen de vele voordelen. BIM is de toekomst, dat mag duidelijk zijn.

 


  Meer artikels: De hamvraag
NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in de bouwsector?

  INSCHRIJVEN