13-04-2017

Hoe staat u tegenover BIM? (2)

BBM legt elk nummer een prangende vraag voor aan een aantal autoriteiten uit de sector. Deze keer: hoe staat u tegenover BIM?

Ben Vervoort

BIM-coördinator

STABO

BIM is de toekomst. Het wordt dé manier van werken in de bouwwereld, een evolutie waar wij zeer positief tegenover staan. Omdat BIM momenteel nog in zijn kinderschoenen staat, moet er echter nog een leerproces doorlopen worden om het voor ons als studiebureau rendabel te maken en de meerwaarde ten volle te benutten. Al vanaf een vroeg stadium wordt er op een gedetailleerd niveau informatie in de plannen verwerkt. Enerzijds betekent dit dat de werkbelasting voor het studiebureau vergroot, maar anderzijds houdt dit ook in dat er minder sprake is van dubbel werk. Bovendien verkleint de foutenmarge door de betere afspraken en de snelle uitwisseling van informatie. Vooral bij het werken in bouwteams zal BIM het bouwproces vlotter laten verlopen, maar in de huidige aanbestedingscultuur zal dat minder eenvoudig zijn. Omdat iedereen de voordelen en logica van BIM begint in te zien, zal BIM volgens ons de standaard worden.

 

 

Rudy De Smedt

BIM-adviseur

ABT België

Voor een multidisciplinair ontwerpbureau als ABT België speelt BIM een belangrijke rol doorheen de gehele levensloop van een project, vanaf het initiële idee tot in de operationele fase. Momenteel ligt het zwaartepunt op het ontwerpen en het voorbereiden van het werkelijke bouwen. ABT België is onderdeel van de Oosterhoff Group (ABT bv, Luning, ABTWassenaar, IBD) en combineert verschillende bouwdisciplines in het ontwerpproces. Binnen de Oosterhoff Group worden dezelfde afspraken en BIM-tools gebruikt, waardoor informatie voor elke stakeholder breder en kwalitatiever beschikbaar wordt. Vaak werken de verschillende ontwerpdisciplines integraal in één virtueel model. Hierdoor wordt er conflictvrij gemodelleerd en hoeven er naderhand geen gemodelleerde conflicten te worden opgelost. Wanneer we samenwerken met externe bouwpartners, worden er duidelijke afspraken gemaakt over hoe informatie wordt gedeeld en hoe er grondig kan worden samengewerkt met respect voor ieders belangen in het bouwproces.

 

 

Dave De Busschere

Architect-zaakvoerder

De Busschere + Wolfs architecten

In 2005 hebben wij ons bureau in vraag gesteld en zijn we tot volgende conclusie gekomen: “Waar zijn wij eigenlijk mee bezig? Ze rijden op Mars met robotwagentjes en wij houden ons hier nog steeds bezig met veredeld tekentafelwerk (2D-CAD)?!” In onze zoektocht naar een antwoord hebben we geëxperimenteerd met 3D-modellen, met de bedoeling om de voor- en nadelen ervan te achterhalen. In 2007 zijn we dan voor 100% overgeschakeld op BIM-software. In de omschakelingsfase zal het tijdelijke productiviteitsverlies voor de meeste bureaus het grootste bezwaar zijn. Maar de voordelen achteraf geven zeer veel voldoening, vooral de reductie van de foutenlast dankzij de overeenstemming van gevels, plannen en snedes. Bovendien is het zeer eenvoudig om allerhande tabellen, vlekkenplannen, enzovoort te genereren. In kleine projecten is BIM echter overkill en heeft het enkel als voordeel dat ontwerpbureaus intern beschikken over een 3D-model.

 

David Dupont

Engineering Manager

CRH Structural Concrete Belgium

Onze voornaamste drijfveren om met BIM-software te starten waren een verhoogde tekenefficiëntie en een verminderde kost ten gevolge van tekenfouten. Deze redenen waren de enige die je aan een boekhouder kon uitleggen. Maar een nog veel belangrijkere reden is: zonder instap in BIM zet je jezelf als bedrijf buiten de markt. Dat er door deze overstap heel wat problemen ontstaan, is onvermijdelijk. Zo zijn er op maat geschreven programma’s die vervangen moeten worden door minder efficiënte BIM-software. En tekenaars die vroeger konden toveren in AutoCAD, hebben nu moeite om bij te benen. Hebben we er dan helemaal geen baat bij? Natuurlijk wel, maar de meeste grote voordelen komen pas tot uiting wanneer interne bedrijfsprocessen en externe samenwerkingsprotocols worden aangepast aan de nieuwe mogelijkheden die BIM biedt. En laat dat nu net een erg traag proces zijn. Traag maar noodzakelijk. Toen de eerste postduif vervangen werd door een telegraaflijn, zullen er ook mensen geweest zijn die zich afvroegen hoeveel duiven ze hadden kunnen kopen voor de kost van één telegraaflijn.


  Meer artikels: De hamvraag
NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in de bouwsector?

  INSCHRIJVEN