03-04-2017

Hoe staat u tegenover BIM? (1)

BBM legt elk nummer een prangende vraag voor aan een aantal autoriteiten uit de sector. Deze keer: hoe staat u tegenover BIM?

 

Dieter Froyen

Hoofd Werkvoorbereiding Bouw

Kumpen

Kumpen heeft zich in 2014 voor het eerst in het BIM-avontuur gestort. Alles begon bij het opmaken van BIM-modellen op basis van concrete projecten waarvoor enkel 2D-plannen beschikbaar waren. In het eerste project dat we zo herwerkten, resulteerde dat in de vroegtijdige detectie van maar liefst achthonderd problemen en een globale kostenbesparing van 5 à 6 %, exclusief gewonnen (of eerder: niet-verloren) tijd voor extra interventies en materiaal. Nadien verlegde de activiteit zich meer naar de Open BIM-methode: het uitwisselen, uitlezen en coördineren van IFC-bestanden. Sindsdien zijn we een grote voorstander deze methodiek. Tegen eind 2017 willen we zowel in ontwerp- als in uitvoeringsfase BIM-matuur zijn (inclusief het aanleveren van een bruikbaar as built- en onderhoudsmodel). Starten met BIM is zowat de snelst renderende investering die je vandaag kan doen. Het bespaart je tijd, zorgt voor minder ruis op informatiestromen en zet op alle vlakken aan tot verbetering. We zien slechts één probleem: de nodige tijd om alle mogelijkheden te onderzoeken en te implementeren. Want hoe meer je met BIM werkt, hoe meer mogelijkheden je ziet.

 

Ann Van den Borre

BIM-manager

VK Architects & Engineers

BIM is voor de bouwwereld dé noodzakelijke stap richting 21ste eeuw en digitalisering. Technologieën evolueren zeer snel, ook wat bouwproducten en installatietechnieken betreft, maar organisatorisch en ‘backoffice’-gewijs lopen de zaken niet zo vlot. Qua communicatie, organisatie, informatieopslag en -verwerking … hinkt het bouwwezen achterop, met veel manueel en/of dubbel werk, een hoge foutenlast, hoge faalkosten en onzekerheden op het vlak van uitvoering, hoeveelheden, prijs en tijd tot gevolg. BIM zal een grote hulp zijn bij het aanpakken van veel van deze problemen. Zal het alles oplossen? Nee, zeker nu nog niet, want de technologieën en de softwares zijn nog niet voldoende uitgewerkt en aangepast aan de specifieke noden voor de verschillende aspecten van een bouwproces. Maar het is wel een cruciale stap in de goede richting, want één ding is zeker: in een wereld van virtual reality, augmented reality, minecraft en vele andere hoogtechnologische virtuele werelden zal de klant van de toekomst niet langer tevreden zijn met een vodje papier en een oppervlakkige benadering van budget en planning. Kortom: BIM is wat mij betreft een noodzaak voor de bouwwereld – noem het een noodzakelijk kwaad. We zijn eindelijk weer ‘on track’, en bij de pakken blijven zitten is geen optie. Mee evolueren is de boodschap!

 

Bart Vande Kerckhove

BIM-manager

B2Ai

Sinds 2012 zijn we onze expertise op het vlak van BIM volop aan het uitbouwen aan de hand van verschillende projecten. Aanvankelijk pasten we de methodiek enkel toe vanaf de uitvoeringsfase, maar intussen proberen we ook BIM-minded ontwerpprocessen op poten te zetten, zodat we van begin tot eind een efficiënte informatiestroom kunnen garanderen. Binnen ons bureau fungeert het BIM-model als centraal communicatiemiddel tussen onze afdelingen architectuur, stabiliteit, technieken en interieur. De implementatie van de BIM-methodiek vereist een behoorlijk investering en gaat gepaard met een tijdelijke productiviteitsdaling die niet makkelijk te verenigen is met strakke projectdeadlines, maar het rendement is merkbaar op verschillende niveaus en voor alle bouwpartners. BIM stelt ons in staat om gefundeerde beslissingen te nemen op basis van gecentraliseerde en eenduidige informatie. Om optimaal te kunnen samenwerken, zijn er wel duidelijke afspraken nodig (taken en verantwoordelijkheden bepalen, Level of Development vastleggen per objectcategorie, projectplanning opstellen …). Het is dan ook cruciaal dat er bij het begin van elk project steeds een BIM-protocol opgesteld wordt.


  Meer artikels: De hamvraag
NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in de bouwsector?

  INSCHRIJVEN