30-11-2020 Wouter Polspoel

Hoe laat corona zich gevoelen op de werf?

Het onderwerp van deze rubriek was nooit eerder zo evident. De gevolgen van COVID-19 laten zich immers ook op werven gevoelen. De preventiemaatregelen uit het sectorprotocol van 7 mei vormen nog steeds de leidraad voor aannemers. Maar wat zijn de grootste nadelen die zij ondervinden? Heeft corona vertraging opgeleverd? Wat zijn de financiële consequenties? En had corona misschien ook positieve gevolgen? Wij legden ons oor te luister bij een Vlaamse en Waalse aannemer.

Social distancing tenzij het écht niet anders kan, handen wassen bij aankomst, mondmaskerdracht, thuisblijven wanneer je je ziek voelt, iedereen eigen gereedschap, vergaderen in kleinere groepen en in openlucht, sanitair vaker kuisen, desinfecterende middelen voorzien, een coronakit voor werknemers die binnenshuis werken en affiches die herinneren aan al die regeltjes: dat zijn de meest belangrijke preventiemaatregelen uit het sectorprotocol van 7 mei, ondertekend door de Confederatie Bouw, Bouwunie, FeMa en de vakbonden ABV, ACV en ACLVB.

“Het spreekt voor zich dat de meeste van die maatregelen nadelig zijn voor een vlotte werking van een werf”, vertelt Joris De Kesel, regiodirecteur bij Willemen Infra voor de regio West. “Ze vergen extra organisatie en dat kost tijd. Twee simpele voorbeeldjes: om de sociale distancing te kunnen respecteren, moesten we extra voertuigen inhuren, omdat er maar een beperkt aantal mensen in één voertuig mag plaatsnemen. Om dezelfde reden zijn er ook meer werfketen en wasruimtes nodig. Daarnaast moeten we extra voorzieningen installeren om de handen te wassen omdat dat nu vaker moet gebeuren.”

“Wat wij vooral merken, is dat verschillende arbeiders bang worden zodra een collega nog maar hoest of zegt dat hij zich niet lekker voelt”, noemt Bruno Janssen, productiedirecteur bij Thomas & Piron Bâtiment, een ander nadeel van de coronapandemie.


Vertraging

De Kesel haalde het al aan: door COVID-19 verliezen veel aannemers kostbare tijd. Zorgt dat voor vertraging van de werven? “Toen corona net uitbrak, hebben onze werven even stilgelegen”, vertelt hij. “Maar door heel snel op zoek te gaan naar aangepaste procedures en uitvoeringstechnieken in lijn met de voorschriften uit het sectorprotocol, hebben we snel weer kunnen opstarten. Het verzekeren van aanvoer van grondstoffen en allerlei planningen op elkaar afgestemd krijgen, vormden de grootste uitdagingen. Maar gelukkig is dat allemaal gelukt. Wij staan er dan ook op om iedereen te bedanken. In het bijzonder onze eigen mensen die een ongeziene inzet aan de dag legden, wat ons bijzonder fier maakt.”

“Wij verloren op al onze werven meer dan een maand, maar doen er alles aan om die achterstand weg te werken”, klinkt Janssen strijdvaardig.


Financiële gevolgen

“Naast de vele extra kosten, denk onder meer aan mondmaskers, meer personeel om geen vertraging op te lopen, maar ook aan kosten op het vlak van mobiliteit omdat werknemers voortaan alleen naar de werf moesten komen, is er nog een tweede, mogelijks veel zwaardere kost,” gaat De Kesel dieper in op de financiële gevolgen, “namelijk een enorme terugval in werk op de markt. Sommige prognoses maken gewag van een terugval van 30%, waardoor ook de marges enorm onder druk komen te staan en het voor sommige bedrijven onhoudbaar zal worden…”
 

"Sommige prognoses spreken van een terugval van de markt met 30%, wat voor sommige bedrijven het einde zal betekenen”
Joris De Kesel, Willemen Infra


“Bij ons hetzelfde verhaal wat die extra kosten betreft”, treedt Janssen hem bij. “En het klopt dat verschillende kleine aannemers waarschijnlijk de boeken zullen moeten sluiten. Wij mogen van geluk spreken dat we deel uitmaken van een bedrijf dat financieel zeer sterk staat, waardoor de financiële gevolgen ons voortbestaan gelukkig niet in het gedrang brengen.”


Toch enkele voordelen

Heeft corona, hoe gek ook, dan geen enkel voordeel voor werven? Toch wel, zo blijkt. “Ik vind het verkeerd om in het licht van deze ongeziene crisis over voordelen te spreken”, aldus De Kesel. “Maar het is wel zo dat onze mensen tijdelijk vlotter op de werf en thuis geraakten omwille van minder fileleed – al is dat intussen ook al verleden tijd – en we sommige dingen geleerd hebben. Zo zal online vergaderen zeker een blijver zijn en blijken enkele aangepaste uitvoeringsmethoden soms zelfs efficiënter.”

“Wij zijn gaan beseffen dat het dragen van een masker en meer hygiëne op de werf ook na corona kunnen zorgen voor een veiligere werkomgeving. De werknemers zijn zelf ook overtuigd van het belang van hygiëne op de werven. Ook zien we dat de werklokalen properder zijn omdat ze nu elke dag worden opgekuist”, besluit Janssen.


  Meer artikels: Aannemersperikelen
NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in de bouwsector?

  INSCHRIJVEN