13-04-2018 Jeroen Schreurs

Hoe gaan aannemers om met het groeiende mobiliteitsprobleem?

Mobiliteit is waarschijnlijk één van de grootste uitdagingen voor de bouwsector, nog meer dan in andere sectoren. De bedrijfsleiders willen de tijdsbesteding van hun personeel optimaliseren en de reistijden zoveel mogelijk beperken. Maar de verzadiging van het wegennet maakt die taak er niet eenvoudiger op. Hoe lossen de bedrijven dit probleem op?

Verschillende aannemers hebben de filetijden in de loop der jaren zien toenemen. François Goubau, gedelegeerd bestuurder bij Genisol: “Onze mensen vertrekken gemiddeld 1 uur vroeger dan 15 jaar geleden om de files te vermijden. We vervoeren ook minder zelf en groeperen de leveringen voor de werven.” Anderen nemen bepaalde regio’s niet meer op in hun werkdistrict. “Soms weigeren we opdrachten in een filegevoelig gebied”, zegt Gino D’Herde, zaakvoerder van Pagidak. “Het kost ons te veel, en voor onze werknemers is het ook geen pretje om na een werkdag nog uren in de file te staan.”

 

‘Zonder mentaliteitswijziging van alle gebruikers van ons wegennet zullen de problemen alleen maar groter worden.’

Gino D’Herde, zaakvoerder van Pagidak

 

Overheid of mentaliteit?

D’Herde ziet de toekomst ook niet echt rooskleurig tegemoet. “Zonder mentaliteitswijziging van alle gebruikers van ons wegennet zullen de problemen alleen maar groter worden. Ik vindt niet dat we mogen verwachten van de regering dat zij dit alleen oplossen. Gebruikers hebben de sleutel in handen hebben en moeten zich engageren om zich op een andere manier te verplaatsen.”

Gilbert Pierrard van Toitures Pierrard vindt wel dat de overheid mee verantwoordelijkheid draagt voor het fileleed. “Maatregelen die ze nemen voor een betere mobiliteit hebben vaak diametraal het tegenovergestelde effect, zoals het ontmoedigen van treingebruik, geen ondersteuning van carpooling of van zwaar transport via de trein of waterwegen. In een tijdperk waar we zoveel mogelijk fossiele brandstoffen moeten beperken, doet de staat er vooral alles aan om zoveel mogelijk belastingen te innen.”

 

Mobiele oplossingen

Innovatieve oplossingen om het fileprobleem te omzeilen, ze zijn niet makkelijk te vinden. Mobiele werkstations, laadfietsen, voor een aannemer zijn het te kleinschalige oplossingen. Werven en verplaatsingen zijn te ver, het materiaal te groot en te lomp. “Onze werfleiders verwerken tussen de 60.000 en 80.000 kilometer per jaar. Dat moeten we zo efficiënt en comfortabel mogelijk inplannen”, zegt Kris De Brabander, zaakvoerder van In’t Wit.

Wat wel opgang maakt: mobiele communicatie-oplossingen. Zeker bedrijven in meer technische takken, zoals verwarming, elektriciteit, ventilatie en domotica, zetten hier sterk op in, bijvoorbeeld om vanop afstand depannages te verzorgen.

Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Batiweb in 2014. Zo beschikte 88% van de bouwbedrijven over één of meer mobiele apparaten: 73% had een smartphone (63% in 2013) en 42% had een tablet (31% in 2013).

Die worden dagelijks gebruikt om de mailbox te raadplegen (41%), sms’en of mms’en te versturen of te ontvangen (39%) en zoekopdrachten uit te voeren (34%). Ook het gebruik van de foto-/videofunctie (38%), geolocatie (31%) en de plaatsing van bestellingen (14%) neemt toe.

Veel bedrijfsleiders lijken echter nog te wachten op oplossingen om nog verder te kunnen gaan. De voornaamste vragen zijn de controle van de werven (53%), het versturen van offertes (43%), de permanente toegang tot de boekhouding (47%) en de mogelijkheid om in te gaan op offerteaanvragen (28%). Goubau: “Mobiele toepassingen laten ons toe ons beter te organiseren dus de verplaatsingen te verminderen. Toch zeker voor de project- en werfleiders. Onze arbeiders en onderaannemers hebben we natuurlijk nog altijd nodig op de werf zelf.”

 

Elektrische wagens

Niet alleen de reistijd van de bouwbedrijven stijgt gestaag, ook de brandstofprijzen doen zaakvoerders nadenken. Denken ze daarom aan alternatieven, zoals elektrische voertuigen? “Een stijging van de dieselkosten is onmiddellijk merkbaar in onze maandelijkse facturen,” zegt Nancy Vander Putten van ATD Covan. “We overwegen evenwel nog geen elektrisch transport. Fabrikanten bieden nog niet de juiste bestelwagens aan. Zeker als je ziet hoeveel materiaal we dagelijks moeten vervoeren, is het verlies in laadruimte die wordt ingenomen door een batterij te veel.” Anderen zien wel de voordelen van elektrische wagens en zijn er actief mee bezig. “Gezien aankoop, onderhoud en slijtage een grote hap uit ons budget neemt, volgen wij dit op. We proberen in de mate van het mogelijke hierbij rekening te houden bij aankoop van nieuwe voertuigen,” sluit Gino D’Herde af.


  Meer artikels: Aannemersperikelen
NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in de bouwsector?

  INSCHRIJVEN