16-12-2020 Philippe Selke

Het is onze natuur – Levenslang CO2-neutraal tegen 2041

Tegen zijn honderdste verjaardag in 2041 wil de VELUX Groep levenslang CO₂-neutraal zijn. ‘s Werelds grootste dakramenfabrikant engageert zich om het equivalent van zijn CO₂-footprint sinds de oprichting in 1941 te compenseren. Deze ambitie zal onder meer gerealiseerd worden via een structurele samenwerking met het WWF.

Met het oog op de toekomst verbindt de VELUX Groep zich er eveneens toe om de CO₂-uitstoot van zijn organisatie en zijn waardeketen drastisch te reduceren. Dit is in lijn met het meest ambitieuze traject van het klimaatakkoord van Parijs, dat de opwarming van de aarde wil beperken tot maximaal 1,5°C.

 

Levenslang CO₂-neutraal

Levenslange CO₂-neutraliteit is een baanbrekende nieuwe verbintenis, geïnitieerd door de VELUX Groep en ontwikkeld in samenwerking met WWF International om verantwoordelijkheid te nemen voor de CO₂-uitstoot van het bedrijf in het verleden én de toekomst. Dit innovatieve engagement zet de historische CO₂-footprint van VELUX recht en zorgt voor het wereldwijde behoud van natuurlijke bossen en wildlife, zowel voor de huidige als de toekomstige generaties. Yves Sottiaux, commercieel directeur van VELUX België: “De planeet wordt deze dagen geconfronteerd met een ernstige klimaat- en natuurcrisis, en dat vereist buitengewone maatregelen. Conform onze bedrijfswaarden streven we ernaar om al het haalbare te doen om hieraan bij te dragen. Daarom hebben we ons geëngageerd om tegen 2041 levenslang CO₂-neutraal te worden, met name door het equivalent van honderd jaar CO₂-uitstoot te compenseren en onze toekomstige CO₂-uitstoot drastisch te verminderen. En we vragen onze leveranciers om hetzelfde te doen. Hopelijk kunnen we op die manier ook andere bedrijven inspireren om zelf levenslang CO₂-neutraal te worden en zo gezamenlijk een duurzame toekomst voor ieder onder ons te creëren.”

 

"We hebben ons geëngageerd om tegen 2041 levenslang CO₂- neutraal te worden door het equivalent van honderd jaar CO₂-uitstoot te compenseren en onze toekomstige CO₂-uitstoot drastisch te verminderen."

 

Wereldwijd bossen beschermen en herstellen

De samenwerking tussen VELUX Groep en het WWF zal zich vertalen in investeringen in bos- en biodiversiteitsprojecten, die de komende 21 jaar speciaal voor VELUX worden ontwikkeld. Dit helpt om het verlies van leefgebieden, ontbossing en bodemdegradatie, wat de biodiversiteit van bosecosystemen in de hele wereld bedreigt, een halt toe te roepen, onder meer via samenwerkingen met lokale gemeenschappen, die hier ongetwijfeld de vruchten van zullen plukken. De eerste twee bosbeschermingsprojecten zullen gerealiseerd worden in Oeganda en Myanmar.

 

Wetenschappelijk onderbouwde duurzaamheidsstrategie

Het partnership met het WWF kadert in de Duurzaamheidsstrategie 2030 van de VELUX Groep, die een op wetenschap gestoelde emissiereductiedoelstelling heeft bepaald, met dank aan het ‘Science Based Targets Initiative’. Om dit ambitieuze target te halen, krikt de VELUX Groep zijn investeringen in energie-efficiëntie op zijn productiesites op, versnelt het de transitie naar hernieuwbare energie en kiest het resoluut voor elektriciteit die 100 % groen is. Ook de manier van specificeren en de materiaalinkoop worden fors aangepast.


  Meer artikels: Productinfo
INFO

Wens je meer informatie over dit product van Velux Belgium

NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in de bouwsector?

  INSCHRIJVEN