25-11-2020 Niels Rouvrois

Nemen bouwsector en bedrijven voldoende maatregelen in de strijd tegen de klimaatopwarming?

BBM legt elk nummer een prangende vraag voor aan een aantal autoriteiten uit de sector. Deze keer: nemen de bouwsector in het algemeen en de bedrijven in het bijzonder voldoende maatregelen in de strijd tegen de klimaatopwarming?

Mieke Vandenbroucke
Inhoudelijk medewerker

VIBE

De afvalproductie die de bouwsector genereert, blijft jaar na jaar stijgen, ondanks alle mooie circulaire beloftes.

“Het bewustzijn groeit, ook op het vlak van materiaalimpact en circulair bouwen. Dat levert tot nog toe echter weinig doortastende of systemische veranderingen op. Die zijn nochtans nodig om de immense klimaatuitdaging aan te gaan. De afvalproductie die de bouwsector genereert, blijft jaar na jaar stijgen, ondanks alle mooie circulaire beloftes. En we blijven ook nieuwe gronden aansnijden. Veel bouwbedrijven hebben koudwatervrees, dat is begrijpelijk. Toch zijn er kansen om impactrijke initiatieven uit te werken binnen nieuwe (circulaire) businessmodellen, bijvoorbeeld door de restwaarde van herbruikbare bouwmaterialen te benutten of de levensduur van gebouwen en bouwmaterialen te verlengen. Veel actoren wachten beleidsmaatregelen af. Het is natuurlijk veel interessanter om nu koploper te worden en duurzame praktijken te ontwikkelen/toe te passen die een meerwaarde leveren voor mens en milieu, maar tegelijk ook voor het eigen bedrijf.”

 

Steven Vanden Brande 
Strategische business development manager

Durabrik

Vooral inzake energieprestaties zijn sinds de EPBreglementering enorme stappen gezet.

“Hierop volgt een ‘enerzijds anderzijds’-antwoord. Enerzijds kunnen we stellen dat in de breedte de bouwsector zeer grote inspanningen heeft geleverd de laatste jaren. Vooral inzake energieprestaties zijn sinds de EPB-reglementering enorme stappen gezet. En dan voornamelijk in nieuwbouw. Het gemiddelde E-peil van nieuwbouwwoningen ligt dan ook lager dan wat de wettelijke norm vraagt. Ook zijn er leidende bedrijven in de markt - waaronder ik ook Durabrik reken - die bewust de rol van voortrekker in duurzaamheid hebben opgenomen, om de sense of urgency rond de klimaatproblematiek hoog op de agenda te houden. Anderzijds is er nog gigantisch veel werk en spelen de traditionele natuur en de lange gebruiksduur van gebouwen in de bouwwereld in het nadeel. Hierin moeten de sector en de overheid dringend bijkomende versnellers uitwerken, om zo het sociaal passief aan bestaande woningen en bouwmethodes duurzaam te activeren.”

 

Eddy Muyldermans
General Manager

ACO

De bouw is één van de grootste veroorzakers van broeikasgassen, wij zijn dus sowieso ook één van de grootste bijdragers aan een oplossing.

“Ik denk dat er nog een hele weg te gaan is, en dat het sowieso nog beter kan. Maar in België is er wel een positieve beweging aan de gang. Veel bedrijven zijn hier heel bewust mee bezig. Bewustwording van de problematiek is één zaak, maar hierin een actieve rol spelen, vraagt moed en daadkracht om anders te ondernemen, om eventuele business modellen fundamenteel te veranderen. En toch zie ik hierin een positieve evolutie. Zo merk ik dat veel bedrijven uit de bouwsector zich realiseren dat zij ook een grote verantwoordelijkheid dragen en zich anders gaan organiseren om hun CO2-uitstoot te verminderen, en dat is ontzettend positief. De bouw is tenslotte één van de grootste veroorzakers van broeikasgassen, wij zijn dus sowieso ook één van de grootste bijdragers aan een oplossing. De belangrijke uitdaging voor de bouwbedrijven vandaag is om de overgang te maken naar circulaire economie, dat is en zal de toekomst zijn van de bouwindustrie om zo de druk op ons milieu en ons klimaat te verlichten.”

 

Brigitte Mouligneau
Transitiemanager circulaire economie

Vlaanderen Circulair

Om de klimaatdoelstellingen te halen moet het tempo van vernieuwing van ons gebouwenpark - met een factor 3 naar omhoog.

“Om de klimaatdoelstellingen te halen moet het tempo van vernieuwing van ons gebouwenpark - door renovatie of vernieuwbouw - met een factor 3 naar omhoog. De CO2-uitstoot van een gebouw zit niet alleen in het energieverbruik voor verwarming/koeling. Ook bij de productie van bouwmaterialen komt CO2 vrij. Wie een huis niet alleen energetisch efficiënt maakt, maar ook materiaalbewust (ver)bouwt, spaart extra CO2 uit. De OVAM ontwikkelde een tool (TOTEM) waarmee bouwprofessionals deze ‘verborgen’ milieu-impact kunnen in kaart brengen en minimaliseren over de hele levenscyclus. Bouwheren kunnen bovendien een gebouw laten ontwerpen en bouwen met oog op een vlotte ontmanteling. Zo kunnen onderdelen maximaal hergebruikt worden of op de juiste manier gerecycleerd en sparen we nog meer CO2 uit. Ook vandaag al kan de bouwsector oude gebouwen meer doordacht ontmantelen, om verschillende materiaalstromen apart te houden en optimaal te hergebruiken of recycleren. Dit geeft ook de grootste garantie voor een veilige verwijdering van gevaarlijke stoffen zoals asbest. Dit circulair materialenbeheer vergt nog heel veel inspanningen van de bouwsector om nieuwe praktijken aan te leren. De OVAM en Vlaanderen circulair ondersteunen hen hierin: financieel, door kennisuitwisseling, via juiste regelgeving en door tools aan te reiken zoals TOTEM.”

 

Dirk Ceyssens
CEO

Group Ceyssens

Naast de afvalstroom speelt ook bewustwording op de werkvloer een belangrijke rol.

“Gezien de huidige klimaatveranderingen en ons klimaatbeleid speelt de bouwsector een belangrijke rol in het verminderen van de ecologische voetafdruk van gebouwen. Daarbij zijn een duurzame ontwikkeling en hernieuwbare energiebronnen de bepalende factoren en kunnen we er de dag van vandaag niet meer omheen. Group Ceyssens is als bedrijf op zich energieneutraal, maar niet alleen dankzij de optimale isolatie van het glas en de gebouwen. Zonnepanelen op onze site genereren ongeveer 1,3 megawatt aan elektriciteit voor eigen gebruik, met name voor productie, kantoren en show house. Op deze manier zijn wij het enige glasbedrijf in de Benelux dat haar isolatieglas produceert met 100 % zelf opgewekte stroom. Ondertussen werd ook gestart met de vergroening van ons wagenpark, zowel hybride plug in als elektrisch. Naast de afvalstroom speelt ook bewustwording op de werkvloer een belangrijke rol. Intern werd een recyclageplan opgesteld wat nauwgezet gevolgd wordt.”


  Meer artikels: De hamvraag
NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in de bouwsector?

  INSCHRIJVEN