12-04-2017 Philippe Selke

MDW Architecture: de essentie van het metier

De Politietoren van Charleroi, de ‘houten’ Super Delhaize in Luik, het toekomstige RTBF-gebouw … BBM stelt u voor aan MDW Architecture. We hadden een gesprek met de twee vennoten van het bureau, Marie Moignot en Xavier De Wil. Plaats van afspraak: het nieuwe kantoor in Etterbeek, dat plaats biedt aan een dertigtal medewerkers.

Marie Moignot en Xavier De Wil richtten MDW Architecture op in 2001. Vijftien jaar later beschikt het bureau over tal van referenties die al heel wat prijzen en onderscheidingen opleverden. Het project dat MDW definitief lanceerde was de reconversie van Zeepziederij Heymans in Brussel tot een complex met 42 sociale woningen (2005). Het was de eerste overheidsopdracht waarvoor het bureau zich inschreef.

Xavier De Wil: "Wat in onze ogen belangrijk is, zijn contextualiteit en duurzaamheid, in de ware zin van het woord. Wanneer ik Zeepziederij Heymans na de oplevering in 2010 opnieuw ging bezichtigen, constateerde ik dat het project geenszins achterhaald was. Integendeel: het heeft zelfs aan waarde gewonnen. En dat niet enkel omdat de vegetatie er welig tiert, maar ook omdat de bewoners zich de ruimtes hebben toegeëigend, wat toch het ultieme doel is als je sociale woningen ontwerpt."

Dat het bureau in 2013 een Global Award for Sustainable Architecture in de wacht sleepte, is te danken aan de visie omtrent duurzame architectuur, inclusief de sociale, economische en ecologische dimensies. Economie en het sociale aspect zijn erg belangrijk in het ontwerpmatige denkproces. Bovendien legt MDW Architecture zich quasi exclusief toe op stedelijke projecten, vertrekkend van de wil om de stad te verdichten via innovatieve oplossingen, waaronder een  reeks enthousiasmerende alternatieven voor de steeds voortschrijdende verstedelijking. Denk bijvoorbeeld aan de omvorming van kantoorgebouwen tot wooncomplexen. De vooruitstrevende visie op stedelijke duurzaamheid is zonder twijfel een van de voornaamste pijlers van het DNA van MDW.

 

"In al onze projecten zoeken we naar de essentie en trachten we de zaken voor te stellen zoals ze zijn"

 

Een sterk signaal voor Charleroi

Marie Moignot: "Het duurzaamheidsidee is ook terug te vinden in de Politietoren van Charleroi, die we ontwierpen in samenwerking met Ateliers Jean Nouvel. Het is een project dat functioneert omdat het juist is. Het volstaat om vast te stellen welke positie het inneemt in de stad. Het is uitgegroeid tot een symbool van Charleroi. Een ander aspect dat onze aandacht wegdraagt is materialiteit: materialen gebruiken zoals ze zijn, zonder ervoor terug te deinzen om de platgetreden paden te verlaten. Materiaalkeuze is fundamenteel. In de Politietoren van Charleroi vertaalt dit zich in de vloer, het type baksteen … Een project mag nog zo goed ontworpen zijn: zonder een accurate materiaalkeuze zal het per definitie verouderd blijken."

 

Een echte super-Delhaize

Xavier De Wil: "We gaan steeds verder in die zoektocht naar de juiste materialiteit. Houtskeletgebouwen van zes of zeven verdiepingen zijn interessant, maar het hout zelf zal nooit uitblinken omdat je het moet beschermen, isolatie moet toevoegen … En dus heeft dat voor ons minder belang. In de Delhaize op de Quai de Rome in Luik (2014) vervult het hout wél een prominente rol. Los van de oplossingen op het vlak van stedelijkheid en lichtinval is dat gebouw vooral een mooie structuur die zich toont zoals hij is. De interne en externe materialiteit sluit perfect aan bij de uitstraling die Delhaize voor ogen had. Het filiaal heeft veel succes vanwege zijn menselijke dimensie. De klanten vinden het er zo aangenaam dat ze blijven hangen na hun boodschappen, wat de directie ertoe bracht om tafeltjes en een koffiemachine te plaatsen."

 

Projecten in uitvoering

Marie Moignot: "We houden van elke schaal. We vertrekken van een macroperspectief en evolueren naar een microperspectief, wat zich doorzet in al onze projecten: de Politietoren, het nieuwe RTBF-gebouw, sporthal Terre-Neuve, de uitbreiding van het gemeentehuis van Anderlecht… Al deze projecten profileren zich allereerst als een stedelijk antwoord. Het Terre-Neuve-project wordt een echt juweeltje. We zitten nog maar in de voorontwerpfase, maar je voelt al dat het iets bijzonder zal zijn. We stapelen alle programma’s in een hoek van de site om een interessante buitenruimte te genereren. De verbinding tussen de spoorweg en het rechthoekige parallellepipedum creëert een specifieke vorm die de oplossing automatisch afdwingt. Al wat we anders hadden kunnen doen – in een conventionelere vorm – zou niet gefunctioneerd hebben. Er is dus sprake van een rationaliteit die zich vertaalt via een zoektocht naar de essentie, die – in extreem geconcentreerde mate – aanwezig is in al onze projecten, me dunkt."

Op een andere schaal dient het RTBF-gebouw (in samenwerking met V+) zich aan als een hedendaags paleis met een uitermate open karakter. Xavier De Wil: "We richten ons op concepten die zich voortdurend vernieuwen binnen een flexibel gebouw. Het moet geen hightechomgeving zijn, want ze zal gedateerd zijn binnen enkele jaren. We werkten tien jaar geleden als voor de RTBF. Je kan je niet voorstellen hoezeer de technologie sindsdien geëvolueerd is. De essentie van het project is opnieuw dat we ons louter focussen op de het essentiële. Al wat bijkomstig is moet bijkomstig blijven en mag zich trouwens ook zo profileren."

 


  Meer artikels: Architectenportret
NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in de bouwsector?

  INSCHRIJVEN